ISO 22000:2018 – Sistem de management al siguranţei alimentului

Sistemele de management ale siguranţei alimentului (SMSA) urmăresc să furnizeze organizaţiilor elementele unui sistem de siguranţă a alimentului eficace pentru a ajunge la cele mai bune practici de siguranţă a alimentului şi pentru a menţine scopurile economice.Intenţia este ca aceste sisteme să poată fi integrate cu alte cerinţe de management cum ar fi cele pentru calitate si mediu.

Standardul SR EN ISO 2000:20018 stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor, pentru a permite unei organizaţii să stabilească, să implementeze, să opereze, să monitorizeze, sa analizeze, sa menţina şi sa îmbunătăţeasca un SMSA documentat în cadrul contextului intregului risc de afaceri al organizaţiei.

ISO 22000 este proiectat pentru “a armoniza la scară globală cerinţele de management ale siguranţei alimentare pentru întreprinderi din lanţul alimentar”. Standardul este destinat să fie utilizat de către organizaţiile care doresc să stabilească un sistemul de management al siguranţei alimentare mai concentrat, coerent şi integrat decât este în mod normal cerut de lege. Standardul solicita organizaţiilor sa indeplineasca in sistemul propriu de siguranţă alimentară orice criterii legale şi de reglementare de siguranţa ale alimentului aplicabile.

Acesta este aplicabil oricarei organizaţii în cadrul lanţului alimentar, indiferent de dimensiune, de la producătorii de furaje, producătorii primari, la producatorii de produse alimentare, operatorii de transport şi peratorii de depozitare şi subcontractanţi, pana la retaileri si piete de desfacere. Standardul pot fi aplicat pentru a inter-relationa organizaţii, cum ar fi producătorii de echipamente, de materiale de ambalare, de agenţi de curăţare, aditivi şi ingrediente. Poate fi aplicat pentru furnizorii de servicii.

Sistemul de management al siguranţei alimentului ar trebui să sprijine menţinerea şi îmbunătăţirea avantajulului competitiv, fluxului de numerar, rentabilitatii, respectarea legislaţiei şi imaginea comerciala.

Obiectivele SMSA

Dezvoltarea unui SMSA reprezinta o „abordare proactivă”, sistematică şi logică care se adreseaza problemelor legate de siguranţa alimentului, mai degrabă decât „reactivă”, abordare partiala încălcarilor sigurantei alimentului.

Organizaţiile din lanţul alimentar sunt supuse unor cresteri ale riscurilor legate de siguranţa alimentară. Acestea pot fi interne (în cadrul organizaţiei) sau externe (rezultat al factorilor din afara organizaţiei).

Organizaţia poate să răspundă prin intermediul:

 • politicilor si viziunii corportative;
 • valorilor si culturilor corporative;
 • comunicarii interactive;
 • programelor preliminare;
 • principiilor HACCP;
 • managementului de sistemului.

ISO 22000 este o încercare de a unifica aceste elemente-cheie pentru a asigura siguranţa alimentelor de-a lungul lanţului alimentar, până la punctul de consum final

Beneficii SMSA

Infiinţarea şi funcţionarea unui SMSA nu va rezulta în mod necesar la reducerea imediată a riscurilor adverse legate de siguranţa alimentelor. În esenţă, FSMS este un instrument care permite unei organizaţii pentru sa isi atinga şi sa isi controleze sistematic nivelul de performanţă stabilit în domeniul siguranţei alimentare.

Sistemul ar trebui să ofere beneficii economice, cum ar fi:

 • reducerea timpului de investigare a breselor legate de siguranţă alimentară;
 • reducerea procesului de instruire şi personal nou;
 • litigii reduse;
 • reducerea taxelor legale;
 • reducere posibilă în primele de asigurare;
 • creşterea imaginii comerciale / publice;
 • protecţia activelor de informare;
 • îmbunătăţire în recrutarea personalului;
 • încredere sporită a clienţilor şi altor părţi interesate.

Când este certificată ISO 22000 de către un organism de certificare independent, beneficiile organizaţiei prin:

 • profil şi credibilitate îmbunătăţite;
 • avantaj competitiv pe piaţă;
 • ameninţare redusă din “imaginea de siguranţă alimentară” a concurenţilor;
 • intrari valoroase de la auditorii de terta-parte;
 • mândria angajatilor şi motivaţia lor;
 • îndeplinirea cerintelor prezente si anticipate ale clienţilor;
 • potenţiale nivele mai mici de raportare legislative.

Pasii catre obtinerea certificatului ISO 22000:2018:

PASUL 1: Cere oferta de pret

PASUL 2: Verificam documentatia stabilita conform standardului dorit

PASUL 3: Obtii certificatul ISO

Incepem cu PASUL 1?

Un vechi proverb chinezesc spune ca si cel mai lung drum incepe cu un pas. Cu primul pas.
Pasul 1: cererea de oferta. Asa ca…incepem?